Nivell materialberäkning

Välj vilken golvtyp du vill beräkna material på.

NIVÅ- OCH INSTALLATIONSGOLV


Snabbmonterat med få komponenter. Stabil konstruktion med möjlighet till förstärkning vid särskilda behov. Skapa önskat utrymme för installation av el, ventilation, vatten och avlopp. Bygghöjd 15–402 mm. Passar med de ledande golvvärmesystemen

VENTILERADE GOLV


Snabb och varaktig återställning vid vattenskada eller markradon. Löser problem med fukt, mögel och dålig lukt. Typgodkänt ventilationssystem. Snabbmonterat med få komponenter. Bygghöjd 15–402 mm

AKUSTIKGOLV


Stabila och behagliga golv för nybyggnation eller vid renovering. Enkelt system för effektiv ljudisolering i och mellan våningsplan. Frihöjd för installationer upp till 399 mm. Upp till 28 dB stegljudssänkning

UTEGOLV


Passar alla fasta markförhållanden – även ojämna underlag. Snabbmonterat med få komponenter. Ingen plintgjutning. Demonterbart
I ett enda slag löser vi så gott som alla problem med dålig lukt, fukt och mögel.
Se vår moteringsanvisning (3D) ventilerade golv »

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.